Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης

Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για το Προσωπικό της Ατλαντικής Ένωσης με θέμα την κυβερνοασφάλεια

29/05/2024

Η προστασία έναντι της απειλής που μπορεί να προέλθει από τον Κυβερνοχώρο, όπως και των οικονομικών συνεπειών που αυτή θα προκαλέσει, έχει καταστήσει απαραίτητη τη λήψη σοβαρών μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η προστασία έναντι της απειλής που μπορεί να προέλθει από τον Κυβερνοχώρο, όπως και των οικονομικών συνεπειών που αυτή θα προκαλέσει, έχει καταστήσει απαραίτητη τη λήψη σοβαρών μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου. Η προσπάθεια ελαχιστοποίησης ή ακόμα και εξάλειψης των επιπτώσεων σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων και δεδομένων όποιασδήποτε επιχείρησης έχει καταλάβει περίοπτη θέση στη στρατηγική κάθε σύγχρονης εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ατλαντική Ένωση έχει εντάξει στη στρατηγική της πλάνο ετήσιας ευαισθητοποίησης – κατάρτισης των Εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και επικοινωνίας των Πολιτικών και Διαδικασιών που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό. Το πλάνο, εκτός των επί μέρους επικαιροποιημένων ενημερώσεων, περιλαμβάνει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται δια ζώσης στην αίθουσα “Νότης Λαπατάς”, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας.

Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν, κάλυψαν θέματα όπως:

  • Βασικές Αρχές λειτουργίας του διαδικτύου και ανάλυση των ειδών της εγκληματικότητας που συμβαίνουν στα ηλεκτρονικά δίκτυα
  • Συνοπτική παράθεση πηγών πληροφοριών σχετικών με το κυβερνοέγκλημα (cybercrime) και την κυβερνοασφάλεια (cybersecurity)
  • Στατιστικά στοιχεία και περιστατικά Κυβερνοασφάλειας
  • Πολιτικές και διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών του Οργανισμού
  • Βέλτιστες πρακτικές Ασφάλειας Πληροφοριών: δημιουργία και τήρηση συνθηματικών πρόσβασης, χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ασφάλεια κατά την τηλεργασία, προστασία κινητών συσκευών, ασφάλεια στα ταξίδια, ασφαλής καταστροφή πληροφοριών, φυσική ασφάλεια, κ.ά.
  • Αναγνώριση και αποφυγή ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τακτικών χειραγώγησης

 

Την επιτυχή συμμετοχή και ολοκλήρωση του προγράμματος ακολούθησε απονομή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

 

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: