Δικαίωση δανειολήπτη από την ΤτΕ για δικαίωμα επιλογής ασφαλιστήριου δανείου

01/11/2018

Δανειολήπτης δικαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος για καταγγελία στην οποία προχώρησε, όταν Τράπεζα αρνήθηκε να δεχθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αυτός προσκόμισε σε εκτέλεση σχετικού όρου του συμβολαίου και του χρέωσε τα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που εκείνη εξέδωσε σε εταιρεία της επιλογής της

Μια ανατρεπτική, για τα ασφαλιστικά δεδομένα της χώρας μας εξέλιξη, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΣ:

Δανειολήπτης και με τη συνδρομή του Π.Σ.Α.Σ., κατήγγειλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα η οποία αρνήθηκε να δεχθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αυτός προσκόμισε σε εκτέλεση σχετικού όρου του συμβολαίου, του χρέωσε δε τα ασφάλιστρα (του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) που εκείνη εξέδωσε σε εταιρεία της επιλογής της.

Μετά την καταγγελία αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος τον δικαίωσε υποχρεώνοντας την Τράπεζα: 1)να αποδεχθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προσκόμισε ο δανειολήπτης 2) να πιστώσει στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου του δανειολήπτη το ποσό που του είχε παρακρατήσει για την πληρωμή των ασφαλίστρων του συμβολαίου που είχε εκδώσει ερήμην του.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος ώστε ο κάθε δανειολήπτης να είναι ελεύθερος να επιλέξει την ασφαλιστική εταιρεία και τον σύμβουλο με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί.

Σημαντικό σημείο είναι ότι την πρόθεσή του αυτή πρέπει να γνωστοποιήσει, με ηλεκτρονικό μήνυμα κατά προτίμηση, έγκαιρα, ήτοι με την λήξη ή πριν την λήξη του προηγουμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Τράπεζα.

Ο Π.Σ.Α.Σ. στο πλαίσιο του συνεχούς αγώνα για την «αντιμετώπιση» του αθέμιτου ανταγωνισμού από το «Bancassurance» είναι σε θέση να συνδράμει σε περιπτώσεις επωνυμων καταγγελιών ασφαλιζομένων των μελών του.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Σ.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα www.insurance-eea.gr (1/11/2018)


Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία  αναφέρεται  στην υποχρέωση των  πιστωτικών ιδρυμάτων-τραπεζών  να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση προς τον δανειολήπτη με τον ισχυρισμό ότι, μόνο το προωθούμενο ασφαλιστήριο από το δικό τους πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής  σύμβασης. 

   Επίσης σας αναφέρουμε ότι,  ο  αρμόδιος υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος υποχρεούται  να προβαίνει, για κάθε δανειολήπτη  χωριστά, στη γραπτή ενημέρωση  του άρθρου  11 του π.δ. 190/2006, το οποίο επισημαίνει  εκ νέου στα ιδρύματα  να τηρούν  την αρχή της καλής  πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους δέκτες των ασφαλιστικών προγραμμάτων και να λαμβάνουν την υπογραφή του πελάτη. Δικαίωση δανειολήπτη από την ΤτΕ για δικαίωμα επιλογής ασφαλιστήριου δανείου

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: