Ατλαντική Ένωση: Εκπαίδευση Στελεχών Και Συνεργατών Με Βάση το Ν .4583/2018

08/04/2019

Η Ατλαντική Ένωση προχωρά στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με συμμετοχή τόσο των εργαζομένων στις Διοικητικές Υπηρεσίες της (κεντρικά γραφεία και υποκαταστήματα), όσο και του Δικτύου Συνεργατών της.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4583/2018 (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων)

 

Η Ατλαντική Ένωση προχωρά στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με συμμετοχή τόσο των εργαζομένων στις Διοικητικές Υπηρεσίες της (κεντρικά γραφεία και υποκαταστήματα), όσο και του Δικτύου Συνεργατών της.

Συγκεκριμένα:

Κεντρικές Υπηρεσίες:

  • Προχωρά η σταδιακή πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων όλων των υπαλλήλων της Εταιρίας που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν συμμετοχή στη διανομή/εξυπηρέτηση ασφαλιστικών προϊόντων. Ήδη έχει πιστοποιηθεί ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του προσωπικού, ενώ έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή των υπολοίπων στις εξετάσεις του Ιουνίου 2019 που οργανώνονται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ
  • Πραγματοποιήθηκε εντός του Απριλίου 2019, μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ι.Α.Σ.), η εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρίας μέσω συμμετοχής του στην ημερίδα με θέμα: Ο Ν.4583/2018 περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία

Δίκτυο Συνεργατών:

  • Έχει προγραμματιστεί, μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ι.Α.Σ.) η εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με την Εταιρία μας, μέσω του Προγράμματος Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β, με τίτλο “Η Οδηγία IDD και το νέο πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων”. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών και ξεκινά στις 19 Απριλίου 2019, το παρέχει δωρεάν η Εταιρία μας στους συνεργάτες της

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: