Κοινωνική Συνεισφορά Φαρμακευτικού Υλικού

04/07/2018

Κοινωνική Συνεισφορά Φαρμακευτικού Υλικού σε Συνεργασία με τον ΣΚΑΙ στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!»

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με κοινωνική ευαισθησία και με στόχο τη στήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, συμμετείχε στην προσπάθεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών προσφέροντας φάρμακα αξίας € 5.000.

Η κίνηση αυτή, που εντάχθηκε στο πλαίσιο ενεργειών της «Ημέρας Ασφάλισης» στις 11 Νοεμβρίου 2013, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, είχε σαν σκοπό την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στον τομέα της Υγείας. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για ανασφάλιστους ανθρώπους, αποτελεί μια αληθινή πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με κοινωνική ευαισθησία και με στόχο τη στήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, συμμετείχε στην προσπάθεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών προσφέροντας φάρμακα αξίας € 5.000.

Η κίνηση αυτή, που εντάχθηκε στο πλαίσιο ενεργειών της «Ημέρας Ασφάλισης» στις 11 Νοεμβρίου 2013, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, είχε σαν σκοπό την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στον τομέα της Υγείας. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για ανασφάλιστους ανθρώπους, αποτελεί μια αληθινή πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Ας σημειωθεί, ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, στο οποίο παραδόθηκαν τα φάρμακα, προσφέρει τρεις χιλιάδες φάρμακα την ημέρα και δέχεται 200 – 300 επισκέψεις καθημερινά από ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, περισσότεροι από 50 ασθενείς την ημέρα εξετάζονται από εθελοντές γιατρούς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, ενώ εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε 80 ασθενείς το μήνα.

Η ενέργεια αυτή που αποτελεί ένα μικρό τμήμα της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της Εταιρίας μας, φανερώνει για μια ακόμα φορά και τη φιλοσοφία της: «ο άνθρωπος πάνω απ’ όλα».

Ας σημειωθεί, ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, στο οποίο παραδόθηκαν τα φάρμακα, προσφέρει τρεις χιλιάδες φάρμακα την ημέρα και δέχεται 200 – 300 επισκέψεις καθημερινά από ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, περισσότεροι από 50 ασθενείς την ημέρα εξετάζονται από εθελοντές γιατρούς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, ενώ εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε 80 ασθενείς το μήνα.

Η ενέργεια αυτή που αποτελεί ένα μικρό τμήμα της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της Εταιρίας μας, φανερώνει για μια ακόμα φορά και τη φιλοσοφία της: «ο άνθρωπος πάνω απ’ όλα».

ΠΑΝΩ