Η Πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής σε Φερεγγυότητα & Αξιοπιστία στην Ελληνική Αγορά

06/06/2018

Η Ατλαντική Ένωση, με πολύ υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας (272%), σχεδόν 3 φορές πάνω από το απαιτούμενο, είναι πολύ αξιόπιστη και ισχυρή οικονομικά ασφαλιστική εταιρεία, έχοντας επαρκή κεφάλαια για να καλύπτει τις υποχρεώσεις της και επομένως μηδενικό κίνδυνο πτώχευσης.

Η Ατλαντική Ένωση, με πολύ υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας (272%), σχεδόν 3 φορές πάνω από το απαιτούμενο, είναι πολύ αξιόπιστη και ισχυρή οικονομικά ασφαλιστική εταιρεία, έχοντας επαρκή κεφάλαια για να καλύπτει τις υποχρεώσεις της και επομένως μηδενικό κίνδυνο πτώχευσης

Το 2017, ξεπέρασε όλους τους στόχους που είχε θέσει από την αρχή του χρόνου. Τα αποτελέσματά της βρίσκονται σταθερά πάνω από το μέσο όρο τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφόρα παράδοση των τελευταίων 29 ετών

Έτσι, η Ατλαντική Ένωση έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να διασφαλίζει την άμεση και έγκαιρη αποζημίωση προς τους ασφαλισμένους της. 

Προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις για κάθε περίπτωση, όπως για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα ή την επιχείρηση, αλλά και προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις, όπως είναι η ασφάλιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, drones. Επίσης, διαθέτει προγράμματα ασφάλειας ζωής, σύνταξης, ατυχημάτων, ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων ή νοσηλείας. Επιπλέον, φροντίζει για τα κατοικίδια με νέα εξειδικευμένα προγράμματα. 

ΠΑΝΩ