Η Ατλαντική Ένωση στηρίζει τους φοιτητές και αποφοίτους Πανεπιστημίων και με τη συμμετοχή της στις “Ημέρες Καριέρας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)

03/03/2023

Η Ατλαντική Ένωση είναι η μοναδική πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που ελέγχεται μετοχικά από Έλληνες. Μέτοχός της από τη δεκαετία του ΄70 είναι ο κορυφαίος ελβετικός Τραπεζο-Ασφαλιστικός Όμιλος BALOISE, με Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,3 δις ευρώ, ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δις ευρώ και με καθοριστική συμβολή στην ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε σημερινή της θέση

Η Ατλαντική Ένωση είναι η μοναδική πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που ελέγχεται μετοχικά από Έλληνες. Μέτοχός της από τη δεκαετία του ΄70 είναι ο κορυφαίος ελβετικός Τραπεζο-Ασφαλιστικός Όμιλος BALOISE, με Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,3 δις ευρώ, ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δις ευρώ και με καθοριστική συμβολή στην ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε σημερινή της θέση.

Διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και αποθέματα τεχνογνωσίας, φροντίζει να στελεχώνει τις Διευθύνσεις και Τμήματά της τόσο με έμπειρους επαγγελματίες προερχόμενους από την Αγορά, όσο και με νεότερης ηλικίας άτομα, σπουδαστές και απόφοιτους Ανωτάτων Σχολών.

Για το λόγο αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκε την πρόσκληση της Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) να συμμετέχει ενεργά στην εκδήλωση “Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ” που διεξήχθη στις 16.02.2023 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η εκδήλωσε στέφθηκε με επιτυχία, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και στο πλαίσιο των επαφών που αναπτύχθηκαν στη διάρκειά της, δόθηκε αφενός μεν η ευκαιρία στις εταιρίες που συμμετείχαν να εκθέσουν τις δυνατότητες και προοπτικές που μπορούν να εξασφαλίσουν στα στελέχη τους, αφετέρου στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου να έρθουν ενεργά σε επαφή με φορείς της Αγοράς.

Τέτοιες προσπάθειες χαιρετίζονται θετικά, προάγουν το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και διαμορφώνουν στην Ελλάδα συνθήκες αντίστοιχες άλλων, ιδιαίτερα αναπτυγμένων διεθνών Αγορών

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: