Πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης Τομέων Α & Γ 2019 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019)

25/09/2019

Στο πλαίσιο της με την Αριθμ. 45/21-11-2014 σχετικής Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τους τομείς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η Ατλαντική Ένωση αναπτύσσει τα εγκεκριμένα από την Εποπτική Αρχή σεμινάρια επαναπιστοποίησης των Τομέων Α και Γ 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ Α & Γ 2019 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019)

 

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις που προγραμματίζεται να διεξαχθούν στο διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019 είναι οι εξής:

 

4/10/2019         ΚΑΒΑΛΑ, αίθουσα ξενοδοχείου Egnatia Hotel (Τομέας Α & Γ)

12/10/2019       ΑΘΗΝΑ, εκπαιδευτικό κέντρο Ατλαντικής Ένωσης (Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 Αθήνα) (Τομέας Α & Γ)

2/11/2019         ΑΘΗΝΑ, εκπαιδευτικό κέντρο Ατλαντικής Ένωσης (Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 Αθήνα) (Τομέας Α & Γ)

14/11/2019       ΑΘΗΝΑ, αίθουσα ΕΕΑ, Πανεπιστημίου 44 Αθήνα (Τομέας Α)

18/11/2019       ΑΘΗΝΑ, αίθουσα ΕΕΑ, Πανεπιστημίου 44 Αθήνα (Τομέας Γ)

6/12/2019         ΑΡΓΟΣ, αίθουσα ΕΕ Αργολίδας, Κορίνθου 23 Άργος (Τομέας Α & Γ)

12/12/2019       ΑΘΗΝΑ, αίθουσα ΕΕΑ, Πανεπιστημίου 44 Αθήνα (Τομέας Α)

 

Πρόγραμμα συναντήσεων:

08.30 π.μ. – 09.00 π.μ. Προσέλευση, έλεγχος στοιχείων και υπογραφή καταστάσεων συμμετεχόντων

09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

Τομέας Α

Τίτλος: Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής

Κωδικός έγκρισης: 2019-197-0036-09-100-01

Διάρκεια: 5 ώρες

 

14.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ.

Τομέας Γ

Τίτλος: Η ανθρώπινη επικοινωνία και ο ρόλος της στις πωλήσεις

Κωδικός έγκρισης: 2019-185-0036-09-001-01

Διάρκεια: 5 ώρες

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: