Ημέρα αιμοδοσίας στην Ατλαντική Ένωση

12/06/2019

Η Ατλαντική Ένωση, στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το Σ.Υ.Α.Ε*. και το νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ οργάνωσαν την Τρίτη 04/06/2019 από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 71, Αθήνα.

Η Ατλαντική Ένωση, στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το Σ.Υ.Α.Ε*. και το νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ οργάνωσαν την Τρίτη 04/06/2019 από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 71, Αθήνα.

Σ’ αυτή την εθελοντική προσφορά συμμετείχε μεγάλος αριθμός εργαζομένων (ποσοστό άνω του 50%) συμβάλλοντας στην επάρκεια της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου, ώστε και αυτός με τη σειρά του να είναι σε θέση να χορηγεί σε συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών τους, όποτε και εάν χρειαστεί, τις απαιτούμενες μονάδες αίματος.

Η ανθρώπινη αυτή κίνηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική και ήρθε να συμπληρώσει σειρά άλλων ενεργειών που αποδεικνύουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρίας.

*Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: