Ατλαντική Ένωση: 1η στο SCR των Ασφαλιστικών το 2018

02/05/2019

Για ακόμα μια χρονιά είναι η πρώτη σταθερά σε Αξιοπιστία Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας για το 2018, SCR ratio 273,8%, και μάλιστα χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων*.

Για ακόμα μια χρονιά είναι η πρώτη σταθερά σε Αξιοπιστία Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας για το 2018, SCR ratio 273,8%, και μάλιστα χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων*.
Αντίστοιχα, ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR ratio διαμορφώθηκε σε 836,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ατλαντική Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό Solvency II.

(*)Τα μεταβατικά μέτρα ορίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον υπολογισμό του Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, αντί για τις επίσημες παραδοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Αυτά τα μέτρα διευκόλυνσης μπορούν να δώσουν πολύ καλύτερη αναλογία Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ από την πραγματική, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως μέχρι το 2020 για την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Επίσης, μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει Δείκτη Φερεγγυότητας τουλάχιστον 100%, προκειμένου να διατηρεί την άδεια λειτουργίας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (SCR ratio) ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (SCR ratio) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ*

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

273,80%

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

200,70%

 

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.

171,00%

 

ΔΥΝΑΜΙΣ

136,46%

 

ΕΘΝΙΚΗ

120,60%

194,20%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

117,10%

 

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

184,38%

 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

206,60%

 

ΟΡΙΖΩΝ

204,90%

206,44%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

202,50%

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

164,00%

 

ALLIANZ

117,30%

121,40%

ALPHA LIFE

235,80%

461,80%

AXA

159,20%

164,10%

CNP ΖΩΗΣ

220,00%

 

CREDIT AGRICOLE LIFE

113,50%

125,70%

ERGO

132,40%

 

EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφαλίσεις Ζωής)

113,50%

141,00%

EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις)

125,00%

 

GENERALI HELLAS

133,20%

140,60%

GROUPAMA

159,60%

 

INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

131,70%

144,30%

INTERAMERICAN  ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

179,70%

184,60%

INTERAMERICAN ASSISTANCE

142,80%

 

INTERASCO

118,30%

119,20%

INTERLIFE

171,80%

 

INTERSALONICA Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις)

156,10%

157,51%

INTERSALONICA A.E.A.Z. (Ασφαλίσεις Ζωής)

397,70%

399,60%

METLIFE

105,20%

319,60%

NN HELLAS

40,80%

175,00%

PERSONAL INSURANCE

214,00%

 

 

Πηγή: www.insuranceworld.gr (2 Μαΐου 2019)

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: