Εκπαίδευση Πυροπροστασίας & Πρώτες Βοήθειες

17/02/2020

Η Ατλαντική Ένωση, πιστή στη φιλοσοφία της για την όσο το δυνατόν πληρέστερη προστασία των εργαζομένων της, διενήργησε εντός του Φεβρουαρίου 2020 σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων επί θεμάτων πυροπροστασίας, καθώς και παροχής πρώτων βοηθειών.

Η Ατλαντική Ένωση, πιστή στη φιλοσοφία της για την όσο το δυνατόν πληρέστερη προστασία των εργαζομένων της, διενήργησε εντός του Φεβρουαρίου 2020 σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων επί θεμάτων πυροπροστασίας, καθώς και παροχής πρώτων βοηθειών.

Στα μαθήματα αυτά, τα οποία έγιναν με τη συνδρομή του γραφείου “Επαΐων” (γραφείο εκπαιδευτικών, συμβούλων φορέων & επιχειρήσεων), με εισηγητή τον υποστράτηγο Π.Σ. ε.α. κ. Τσούρμα Θωμά, συμμετείχαν επιλεγμένα γι’ αυτό το σκοπό στελέχη της Εταιρίας, τα οποία και αποτελούν την ομάδα πυροπροστασίας & πρώτων βοηθειών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε σειρά θεωρητικών και πρακτικών συνεδριών, ενώ οι συναντήσεις έγιναν τόσο σε χώρο του ιδιόκτητου Μεγάρου της Ατλαντικής Ένωσης (Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα), όσο και στις εγκαταστάσεις του 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών (Μιλήση, 153 51 Παλλήνη).

Οι συμμετέχοντες αφενός μεν κλήθηκαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους και σε κούκλες προσομοίωσης, αφετέρου δε να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιάς (με μάνικα πυροσβεστικού, καθώς και με φορητούς πυροσβεστήρες).

Τα στελέχη που συμμετείχαν στα σεμινάρια αυτά δήλωσαν έτοιμα σε περίπτωση πραγματικών συνθηκών να κάνουν ότι καλύτερο για την προστασία των συναδέλφων τους ή/και τυχόντων επισκεπτών εκείνη τη στιγμή στα γραφεία της εταιρίας.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρία έχει ήδη εφοδιάσει τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας με τις ειδικές στολές και τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό.Στελέχη που παρακολούθησαν το ανωτέρω πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν επιπλέον από την Πυροσβεστική Ακαδημία αποκτώντας έτσι ακόμα περισσότερες γνώσεις, λαμβάνοντας ανάλογη πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ατλαντική Ένωση φροντίζει ώστε οι γνώσεις που αποκτήθηκαν να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα, σε επίπεδο εταιρίας, μέτρα και πιστοποιητικά ασφαλείας.

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: