Ατλαντική Ένωση: Αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

30/05/2018

Το 2017 η Ατλαντική Ένωση ξεπέρασε όλους τους στόχους που είχε θέσει από την αρχή του χρόνου, σημειώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, σταθερά πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, διατηρώντας για μια ακόμη συνεχόμενη χρονιά, την κερδοφόρα παράδοση των τελευταίων 29 ετών.

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Λαπατάς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017, που έκλεισε με κέρδη 4,541 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 76,546 εκατ. ευρώ, έναντι 74,620 εκατ. ευρώ το 2016.

Η κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας στις 31/12/2017 στα πρότυπα της Solvency II οδηγίας, έφτασε σε 272,0%, καλύπτοντας τρεις φορές περίπου, τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια. Η επιτυχία αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί η Ατλαντική Ένωση δεν έκανε χρήση οποιουδήποτε μεταβατικού μέτρου.

Την Διοίκηση και τα Στελέχη της Εταιρίας συνεχάρη ο εκπρόσωπος και Διευθύνων Σύμβουλος της Βasler κ. Juerg Schiltknecht ο οποίος τόνισε:

«Η Εταιρία είχε και το 2017 μία εξαιρετική επίδοση, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και στο δείκτη φερεγγυότητας. 
Θεωρούμε την συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, την πιο πετυχημένη επένδυσή μας και τα οικονομικά και ποιοτικά στοιχεία της είναι τα καλύτερα παραδείγματα για τις Εταιρίες του ομίλου BALOISE και μάλιστα έχει καταστεί πρότυπό μας.
Aυτό έγινε δυνατό χάριν των προσπαθειών της Διοίκησης και του προσωπικού, τους οποίους ευχαριστώ»


Στη φωτογραφία από αριστερά οι κ.κ. Σ. Στασινόπουλος, J. Schiltknecht, Γ. Λαπατάς, Λ. Μπαλτατζής, Δ. Καλλιώρας, Β. Μπακούσης, Ε. Μπαχαρόπουλος

ΠΑΝΩ