Γ. Βλασσόπουλος (Ατλαντική Ένωση): Παράγοντας ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, η εξωστρέφεια και ο πελατοκεντρικός της προσανατολισμός

01/07/2021

Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη κερδοφόρων ασφαλιστικών λύσεων, αμοιβαίου ανταποδοτικού οφέλους για όλα τα μέρη

Γ. Βλασσόπουλος (Ατλαντική Ένωση): Παράγοντας ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, η εξωστρέφεια και ο πελατοκεντρικός της προσανατολισμός

Δευτέρα 28/06/2021 - 09:00

Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη κερδοφόρων ασφαλιστικών λύσεων, αμοιβαίου ανταποδοτικού οφέλους για όλα τα μέρη

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, που οδήγησαν την ελληνική οικονομία το 2020, σε ύφεση της τάξεως του 8,2% και την ασφαλιστική αγορά σε μειωμένη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 3,7%. Από την άλλη πλευρά, τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται κατά καιρούς, φέρνουν πάλι στην επικαιρότητα, το θέμα της χαμηλής διείσδυσης του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Ελλάδα, αφού διαχρονικά η παραγωγή ασφαλίστρων κυμαίνεται στην περιοχή του 2,5% του ΑΕΠ όταν ο αντίστοιχος δείκτης για 32 ευρωπαϊκές χώρες  είναι περίπου στο 7,5%!

Είναι προφανές ότι οι πανδημικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ψυχολογία των καταναλωτών, θέτουν νέες προτεραιότητες στην αγορά, όπως πχ είναι η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών, όμως το σημείο εκκίνησης της αγοράς για την επόμενη ημέρα προσδιορίζεται από τρείς βασικούς άξονες: Συντάξεις - Υγεία - Φυσικές καταστροφές, μαζί βέβαια με την παραδοσιακή δραστηριότητα στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.

Τα φορολογικά κίνητρα

Αυτό που αναμένει η ασφαλιστική αγορά ως εφαλτήριο ανάπτυξης είναι η διευκόλυνση των πολιτών για πρόσβαση στην ασφάλιση των παραπάνω κινδύνων μέσω της θέσπισης φορολογικών κινήτρων που θα ενθαρρύνουν την αποταμίευση (συνταξιοδοτικά 3ου πυλώνα) θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (προγράμματα υγείας νέας γενιάς) και βέβαια θα επεκτείνουν την ασφαλιστική κάλυψη σε σπίτια και επιχειρήσεις από φυσικές καταστροφές.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Υγεία όπου, 1 στα 3 ευρώ που δαπανώνται στη χώρα μας για την αγορά Υπηρεσιών Υγείας προέρχεται απευθείας από τα νοικοκυριά, αναλογία που είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την χρηματοδότηση των δαπανών υγείας, τα νοικοκυριά πληρώνουν από την τσέπη τους (οι λεγόμενες και «out of pocket» δαπάνες) κοντά στα 5,5 δις., ποσό που αποτελεί το 34% της συνολικής δαπάνης υγείας στη χώρα μας.

Οι ασφαλίσεις Υγείας


Την ίδια στιγμή ο τομέας των Ασφαλίσεων Υγείας καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό  της παραπάνω ιδιωτικής δαπάνης υγείας, γεγονός που οφείλεται σε μια διαχρονική δυσπιστία των πολιτών απέναντι στα προϊόντα υγείας, με κοινή την αντίληψη ότι τα περισσότερα προγράμματα είναι αποσπασματικά, ενώ τα λίγα ολοκληρωμένα, είναι πολύ ακριβά για να μπορεί να τα αντέξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
Συνεπώς εδώ η αγορά πρέπει να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια υπάρχουν προσφέροντας νέα ελκυστικά και ανταποδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα προς τους πολίτες, σε ένα τομέα ο οποίος ούτως ή άλλως παρουσιάζει αυξανόμενη παραγωγή ασφαλίστρων, αντίθετα με την υπόλοιπη αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα


Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα, είναι η ανάπτυξη κερδοφόρων ασφαλιστικών λύσεων, αμοιβαίου ανταποδοτικού οφέλους για όλα τα μέρη, γιατί ως γνωστόν ο πολύ ισχυρός ανταγωνισμός που κυριαρχεί σήμερα σε αρκετούς τομείς της αγοράς, οδηγεί σε ασφάλιστρο το οποίο δεν αξιολογείται με βάση την βιωσιμότητα και την κερδοφορία, όπως θα έπρεπε.
Στην επόμενη μέρα της αγοράς, τα άτομα και οι επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα ζημιογόνα ενδεχόμενα με ίδια μέσα και όχι να βασίζονται στο Κράτος, τουλάχιστον στην έκταση που αυτό συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό το νέο περιβάλλον στη διαχείριση των κινδύνων δεν σημαίνει αντικατάσταση του ρόλου του Κράτους από την Ιδιωτική Ασφάλιση, αλλά ενθάρρυνση δημιουργίας συμπληρωματικών ιδιωτικών σχημάτων ασφάλισης, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα με τα δημόσια συστήματα.


Οι προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση


Η μετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς από τη σημερινή φάση της υπανάπτυξης στη φάση της ανάπτυξης προϋποθέτει, επιγραμματικά:  

  • Ενίσχυση της Αξιοπιστίας του Ασφαλιστικού Κλάδου και Ασφαλιστικές Εταιρίες με Ισχυρή Οικονομική Βάση
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών. Οι ανάγκες εφαρμογής του Solvency II, επιβάλουν αναδιάρθρωση στους τομείς λειτουργίας, εταιρικής διακυβέρνησης και εμφάνισης των οικονομικών αποτελεσμάτων.
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της αγοράς με συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας στις θετικές επιδράσεις των ασφαλιστικών θεσμών
  • Δημιουργία υπόβαθρου για σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των κινδύνων
  • Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση - επανεκπαίδευση των δικτύων πωλήσεων. Η πιστοποίηση όλων των στελεχών των πωλήσεων, είναι απαραίτητη για την εμπέδωση διαφάνειας και αξιοπιστίας


Το χαρτοφυλάκιο της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε ότι, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ λαμβάνοντας εγκαίρως τα μηνύματα των καιρών, έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, με νέες εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης που απευθύνονται σε όλο και πιο πολλούς τομείς της αγοράς. Για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει καινοτόμα προγράμματα κάλυψης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων ηλεκτρικών και μη, κατοικίδιων, drones, περιβαλλοντικής ευθύνης, ταξιδιωτικής ασφάλισης, ασφάλισης αλλοδαπών κ.ά.

Σήμερα, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας ασφαλιστικές λύσεις που απευθύνονται σε Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, καλύπτοντας πλήρως όλο το φάσμα της αγοράς, ασκώντας όλους τους Κλάδους Ασφαλειών με ιδιαίτερη επιτυχία (Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Πυρός, Μεταφορών, Σκαφών, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Υγείας). Παράλληλα, επενδύοντας διαρκώς σε συστήματα νέας τεχνολογίας, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, δίνει την δυνατότητα άμεσης και ταχείας εξυπηρέτησης σε συνεργάτες και πελάτες μέσα από  αυτοματοποιημένες διαδικασίες και συστήματα.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με πάνω από 50 χρόνια γόνιμης παρουσίας στην Ελλάδα, αναδείχθηκε για 5η συνεχή χρονιά 1η Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελληνική Αγορά, με δείκτη φερεγγυότητας 275,42%, έχει μακρά παράδοση συνεχούς κερδοφορίας, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης 400.000 ατομικών και εταιρικών πελατών, ανήκει στο club των 50 ταχύτερα ανερχόμενων ελληνικών επιχειρήσεων (Fortune), διαθέτει κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο αντασφαλιστών και μετόχων και έχει μέτοχο την BASLER που είναι μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας BALOISE.

* Ο κ. Γεώργιος Βλασσόπουλος είναι Υπεύθυνος Μονάδας Ομαδικών Ασφαλίσεων της Ατλαντική Ένωση ΑΕΓΑ

www.bankingnews.gr

 

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: