Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Cash in Transit (Κάλυψη μεταφοράς χρημάτων )

Ειδικές Ασφαλίσεις . Ειδικευμένοι στην εξασφάλιση των αναγκών σας 

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Κάλυψη για τις μεταφορές χρημάτων που διενεργεί ο ασφαλιζόμενος από τα γραφεία του προς Τράπεζες/πελάτες, προμηθευτές του και αντίστροφα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των καλύψεων: οι χρηματομεταφορές να πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ασφαλιζομένου
Καλύπτονται οι κίνδυνοι: κλοπής των μεταφερομένων χρημάτων συνεπεία ένοπλης ληστείας / χρήσης βίας / αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του ατόμου που μεταφέρει τα χρήματα
Το ασφάλιστρο για τις ανωτέρω καλύψεις ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει: α) του εκάστοτε μεταφερομένου ποσού, β) της συχνότητας των διενεργουμένων χρηματομεταφορών και γ) του συνολικού ετήσιου μεταφερομένου ποσού
Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα.

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: