Η εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικιδίου ζώου που μεταφέρεται με το ασφαλισμένο όχημα, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτερο έως 2000€ (600€ για απώλεια ζωής), σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

  • Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού
  • Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικιδίου ζώου
  • Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που το κατοικίδιο μεταφέρεται νομίμως στην καμπίνα επιβατών του οχήματος
  • Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικιδίου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται το ανώτερο έως 2000€.

 

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρία.

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: