Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Απώλεια Εισοδήματος

Η παροχή αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση του επιπέδου εισοδήματός σας, σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανόητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Ασφαλίζονται εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 60 ετών

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ανίκανος για εργασία, από ατύχημα ή ασθένεια, η παροχή αυτή διασφαλίζει την διατήρηση του επιπέδου εισοδήματος του. Ασφαλίζονται άτομα ηλικίας 18 ετών έως 60 ετών, με λήξη την ηλικία των 65 ετών και δεν δίδεται σε άτομα χωρίς εισόδημα από εργασία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: