Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Atla Home Max

Το πρόγραμμα ασφάλισης σπιτιού Atla Home Max (με ή χωρίς απαλλαγές) σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες μόνιμων κατοικιών, με ενυπόθηκο ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον, με υψηλές απαιτήσεις, που θέλουν να καλύψουν το ακίνητο ή και το περιεχόμενο του σπιτιού τους. Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, κάλυψη τυχαίας ζημιάς και εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος

Βασικές Καλύψεις

Πυρκαγιά-Κεραυνός
Έκρηξη (φιάλης υγραερίου, θερμοσίφωνα και λέβητα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση)
Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ αυτών
Ευρεία έκρηξη
Μετάδοση πυρκαγιάς εκ δάσους
Καπνός
Κλοπή δια ρήξεως και/ή αναρριχήσεως και/ή ληστεία περιεχομένου
Ζημιές στο κτίριο λόγω διάρρηξης
Πρόσκρουση οχήματος
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής με ή/και δίχως εστία φωτιάς
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Πλημμύρα
Καταιγίδα - Θύελλα
Ζημιές από πτώση κλαδιών, δέντρων, στύλων
Διάρρηξη σωληνώσεων
Χιόνι, Παγετός, Χαλάζι
Θραύση Κρυστάλλων – καθρεπτών
Αστική Ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας νερών
Γενική αστική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς
Προσωπικό ατύχημα
Αποκομιδή συντριμμάτων
Διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά
Στέγασης λόγω πυρκαγιάς
Μετακόμισης και ζημιών κατά τη μεταφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς
Αμοιβών αρχιτεκτόνων και/ή μηχανικών
Αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων λόγω κλοπής από διάρρηξη της κατοικίας
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καταιγίδα–θύελλα
Ζημιές του ιδίου του λέβητα από έκρηξη
Ζημιές λόγω διαρροής πετρελαίου από οικιακές συσκευές ή δεξαμενή
Ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις
Απώλεια μισθωμάτων
Αλλοίωση τροφίμων λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
Ζημιές οικιακών αντικειμένων κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής
Ζημιές ασφαλισμένων αντικειμένων σε τραπεζική θυρίδα
Θραύση ειδών υγιεινής (τυχαία)
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
Κάλυψη υπασφάλισης
Ασφάλιση σε “αξία καινουργούς”
Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας

Προαιρετικές Καλύψεις

Σεισμός ή/και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού.
Τεχνικής Βοήθειας για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ευβοίας (Χαλκίδα), καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της υπηρεσίας πριν αυτή παρασχεθεί
Κατοικίδιων Ζώων
Νομικής Προστασίας

Τι σας προσφέρει και ποια είναι τα προνόμια

 • Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας (μέσω μεγάλων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων και Διαγνωστικών Κέντρων)
 • Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 • Κάλυψη κόστους αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων σε περίπτωση κλοπής τους κατά την κλοπή ή διάρρηξη της κατοικίας
 • Σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις που προστατεύουν την περιουσία σας από καταστροφικούς ή μη κινδύνους
 • Ανταγωνιστικό κόστος
 • Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 • Ξεκάθαρους όρους
 • Εκπτώσεις για :

  Τα μέτρα προστασίας που έχετε πάρει για την κατοικία σας

  Την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω πιστωτικής κάρτας

  Το αν διατηρείτε κι άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια

Συχνές Ερωτήσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πώς μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου και τι πρέπει να κάνω;

Η Ατλαντική Ένωση με γνώμονα πάντοτε την πληρέστερη κάλυψη του πελάτη δημιούργησε ολοκληρωμένα, ευέλικτα και προνομιακά  προγράμματα ασφάλισης κατοικιών και επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή με τα κεντρικά μας γραφεία.

Τι πρέπει να κάνω αν πάθει ζημιά το σπίτι μου ή η επιχείρησή μου ;

1.     Να δηλώσετε το συμβάν και στον  ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Τηλ.2107454072 – Fax 2107454232)  ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

2.     Να δηλώσετε το συμβάν στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (όταν συμβεί κλοπή)

Ποιες είναι οι ασφαλιζόμενες αξίες;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτήριο και σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο αν πρόκειται για περιεχόμενο.
Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και των βοηθητικών και κοινόχρηστων στεγασμένων χώρων του επί της τιμής που ορίζεται ανά τ.μ. στον πίνακα κόστους κατασκευής.

Υπό ποιές προϋποθέσεις καλύπτεται ο σεισμός;

O σεισμός παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Η οικοδομή να είναι κατασκευασμένη μετά το 1960
 • Η οικοδομή να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες οικοδόμησης από τις δημόσιες αρχές.
 • Να μην έχει υποστεί ζημίες από προγενέστερο σεισμό.
 • Η κάλυψη του Σεισμού δεν παρέχεται σε οικοδομές μη αντισεισμικές, αυθαίρετες ή μετέπειτα νομιμοποιηθείσες.
 • Η κάλυψη Σεισμού σε υπό κατασκευή οικοδομές δίνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά, οι τοιχοποιίες, τα σοβαντίσματα και οι δαπεδοστρώσεις
Mπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία;

Μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική σας κατοικία με το απλό πρόγραμμα ασφάλισης εξοχικών κατοικιών. Εάν ασφαλιστεί ή είναι ήδη ασφαλισμένη η κύρια κατοικία σας στην εταιρίας μας, μπορεί να παραχωρηθεί το πλήρες πρόγραμμα δευτερεύουσας - εξοχικής κατοικίας.

Πως μπορώ να κάνω χρήση των δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχών υγείας;

Η χρήση των προνομιακών αυτών παροχών, γίνεται με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της ταυτότητάς σας στο ταμείο κατά τη διαδικασία εξόφλησης

Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου ;
 • Γιατί υπάρχει υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην  Ευρώπη και συμπεριλαμβάνεται στις 10 πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο
 • Γιατί κάθε χρόνο εκδηλώνεται μεγάλος αριθμός πυρκαγιών
 • Γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουν αυξηθεί δραματικά
 • Γιατί παρατηρείται μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας, με κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες
 • Γιατί η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία πλέον δεν έχουν πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών
 • Γιατί η ασφάλιση συνδυάζει την ηρεμία και την προφύλαξη από πολλούς κινδύνους με προσιτό κόστος
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: