Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Atla Home Max

Το πρόγραμμα ασφάλισης σπιτιού ATLA HOME ΜΑΧ σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες μόνιμων κατοικιών, με ενυπόθηκο ή χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον, με υψηλές απαιτήσεις, που θέλουν να καλύψουν το ακίνητο ή και το περιεχόμενο του σπιτιού τους. Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, κάλυψη τυχαίας ζημιάς και εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος

Βασικές Καλύψεις

Πυρκαγιά-Κεραυνός
Ευρεία έκρηξη
Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς
Ζημιές εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας
Ζημιές από καπνό
Πυρκαγιά από δάσος
Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές κλέφτη στο περιεχόμενο
Ζημιές κλέφτη στο ακίνητο εξαιτίας κλοπής
Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα
Ζημιές από πτώση κλαδιών – δέντρων-στύλων
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
Κάλυψη κοινόχρηστων σωλήνων και εγκαταστάσεων
Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καταιγίδα–θύελλα
Ζημιές στο ίδιο το λέβητα
Ζημιές από διαρροή πετρελαίου από οικιακές συσκευές ή δεξαμενή
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης-συσκευής
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρκαγιά από διατάραξη της Δημόσιας Τάξης ή από πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκαφών
Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών
Απώλεια μισθωμάτων
Αλλοίωση τροφίμων που βρίσκονται εντός των ψυγείων συνεπεία συνεχούς διακοπής ρεύματος
Έξοδα στέγασης σε άλλη κατοικία σε περίπτωση πυρκαγιάς
Έξοδα μετακόμισης σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και ζημιές κατά τη μεταφορά
Κάλυψη περιεχομένου κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής
Κάλυψη ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά τη διάρκεια φύλαξής τους σε τραπεζική θυρίδα εξαιτίας κινδύνου κλοπής μέσω διάρρηξης ή ληστείας
Τυχαία θραύση ειδών υγιεινής
Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους συνεπεία νερών
Γενική αστική ευθύνη
Προσωπικό ατύχημα
Αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών
Αποκομιδή συντριμμάτων
Ασφάλιση σε “αξία καινουργούς”
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου
Κόστος αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων

Προαιρετικές Καλύψεις

Κάλυψη Σεισμού ή/και πυρκαγιά εξαιτίας σεισμού
Κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας (με πολύ χαμηλό κόστος)
Κάλυψη Κατοικίδιων Ζώων (με πολύ χαμηλό κόστος)
Κάλυψη Νομικής προστασίας

Τι σας προσφέρει και ποια είναι τα προνόμια

 • Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας (με προνομιακές παροχές μέσω μεγάλων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων και Διαγνωστικών Κέντρων)
 • Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 • Κάλυψη κόστους αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων σε περίπτωση κλοπής τους κατά την κλοπή ή διάρρηξη της κατοικίας
 • Σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις που προστατεύουν την περιουσία σας από καταστροφικούς ή μη κινδύνους
 • Ανταγωνιστικό κόστος
 • Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 • Ξεκάθαρους όρους
 • Εκπτώσεις για :

  Τα μέτρα προστασίας που έχετε πάρει για την κατοικία σας

  Την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω πιστωτικής κάρτας

  Το αν διατηρείτε κι άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια

Συχνές Ερωτήσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πώς μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου και τι πρέπει να κάνω;

Η Ατλαντική Ένωση με γνώμονα πάντοτε την πληρέστερη κάλυψη του πελάτη δημιούργησε τα προγράμματα κατοικίας «ATLA PLUS NEW» & «ATLA HOME GOLD» και για τις επιχειρήσεις το «ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Είναι ολοκληρωμένα προγράμματα, ευέλικτα και προνομιακά.

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή με τα κεντρικά μας γραφεία.

Για να δείτε τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης πατήστε εδώ

Τι πρέπει να κάνω αν πάθει ζημιά το σπίτι μου ή η επιχείρησή μου ;

1.     Να δηλώσετε το συμβάν και στον  ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Τηλ.2107454072 – Fax 2107454232)  ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

2.     Να δηλώσετε το συμβάν στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (όταν συμβεί κλοπή)

Ποιες είναι οι ασφαλιζόμενες αξίες;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής αν πρόκειται για κτήριο και σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο αν πρόκειται για περιεχόμενο.
Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και των βοηθητικών και κοινόχρηστων στεγασμένων χώρων του επί της τιμής που ορίζεται ανά τ.μ. στον πίνακα κόστους κατασκευής.

Υπό ποιές προϋποθέσεις καλύπτεται ο σεισμός;

O σεισμός παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Η οικοδομή να είναι κατασκευασμένη μετά το 1960
 • Η οικοδομή να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες οικοδόμησης από τις δημόσιες αρχές.
 • Να μην έχει υποστεί ζημίες από προγενέστερο σεισμό.
 • Η κάλυψη του Σεισμού δεν παρέχεται σε οικοδομές μη αντισεισμικές, αυθαίρετες ή μετέπειτα νομιμοποιηθείσες.
 • Η κάλυψη Σεισμού σε υπό κατασκευή οικοδομές δίνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά, οι τοιχοποιίες, τα σοβαντίσματα και οι δαπεδοστρώσεις
Mπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία;

Μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική σας κατοικία με το απλό πρόγραμμα ασφάλισης εξοχικών κατοικιών. Εάν ασφαλιστεί ή είναι ήδη ασφαλισμένη η κύρια κατοικία σας στην εταιρίας μας, μπορεί να παραχωρηθεί το πλήρες πρόγραμμα δευτερεύουσας - εξοχικής κατοικίας.

Πως μπορώ να κάνω χρήση των δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχών υγείας;

Η χρήση των προνομιακών αυτών παροχών, γίνεται με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της ταυτότητάς σας στο ταμείο κατά τη διαδικασία εξόφλησης

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: