Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Atlas Protection Plus

Η ασφάλεια της υγείας σας στην πιο ολοκληρωμένη μορφή!

Η Ατλαντική Ένωση με το νοσοκομειακό πρόγραμμα Atlas Protection Plus, σας εξασφαλίζει ένα από τα μεγαλύτερα όρια κάλυψης με επιπλέον εξειδικευμένες παροχές (ενδοσκοπικές μη επεμβατικές πράξεις, μη γνωστές συγγενείς παθήσεις, επίδομα μητρότητας κ.ά.). Όλα αυτά παρέχονται σε συνεργασία με το μεγαλύτερο Δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Ασφαλιστικές Καλύψεις

€ 1.000.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο
Επιλογή δωματίου A΄ (Μονόκλινο) & Β΄ (Δίκλινο)
Δυνατότητα επιλογής αγοράς του προγράμματος χωρίς απαλλαγή ή με συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας με ποσά των € 750 - € 1.500 - € 3.000 ανά περιστατικό νοσηλείας και €5.000 - €10.000 ανά έτος
Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Αυξημένης Φροντίδας
100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελβετία, 85% σε λοιπά Κράτη και 80% σε Η.Π.Α. και Καναδά
100% κάλυψης επείγουσας ιατρικής βοήθειας στο Εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων παραμονής συνοδού παιδιού έως 17 ετών
Αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου ή θεράποντα ιατρού (100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, ενώ στα μη Συμβεβλημένα με βάση πίνακα ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της επέμβασης)
Κάλυψη εξόδων ασθενοφόρου έως €400 ετησίως
Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο ή στο σπίτι (μια 8ωρη βάρδια μέχρι 15 ημέρες)
Ημερήσια επέμβαση ή θεραπεία (χωρίς διανυκτέρευση) καλύπτεται κατά 100%, εκτός εάν έχει επιλεχθεί απαλλαγή, οπότε παρακρατείται το 50% αυτής
Κάλυψη χημειοθεραπειών, ραδιοθεραπειών και ακτινοθεραπειών
Κάλυψη ανοσοθεραπείας χωρίς υπο-όριο
Κάλυψη ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων έως €500 ανά περίπτωση
Κάλυψη εξόδων επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού έως €500 ανά περίπτωση
Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε ειδικές θέσεις του ΕΣΥ σε ποσοστό 100% (δεν παρακρατείται απαλλαγή, ακόμα και εάν το πρόγραμμα έχει αγοραστεί με απαλλαγή)
Κάλυψη αποκατάστασης μαστών και δέρματος συνεπεία κακοήθειας, χωρίς υποόριο και μέχρι το ύψος του κεφαλαίου κάλυψης
Κάλυψη μέχρι του ποσού των €5.000 για προληπτική υστερεκτομή και μαστεκτομή (και την αποκατάστασή της)
Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ύψους €100 και μέχρι 30 ημέρες, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας
Παροχή χειρουργικού επιδόματος με ανώτατο όριο €3.000 (με βάση πίνακα σοβαρότητας της επέμβασης), σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας
Bonus Συμμετοχής άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, παρέχεται σε ποσοστό 30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και μέχρι του ορίου των €10.000
Κάλυψη εξόδων Πριν και Μετά τη νοσηλεία μέχρι €1.500 και για διάστημα 2 μηνών πριν και 2 μετά (καλύπτονται διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη νοσηλεία και μετά τη νοσηλεία, ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα, αγωγές αποκατάστασης και λογοθεραπεία
Ειδική παροχή Συγγενών μη Γνωστών Παθήσεων έως €200.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και τις ανανεώσεις του
Παροχή 2ης ιατρικής γνωμάτευσης
Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check – up) με διαφορετικές εξετάσεις για ενήλικες και παιδιά
Δυνατότητα συνδυασμού με εξωνοσοκομειακές καλύψεις Atlas Exetasis 1-2-3 (πρωτοβάθμιας περίθαλψης)
Δυνατότητα επιλογής κάλυψης επείγουσας μεταφοράς ασθενούς ή τραυματία

Τι σας προσφέρει

Ένα σύνολο σύγχρονων ασφαλιστικών παροχών, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ελεύθερη επιλογή Δικτύου παρόχων υγείας

Τι εξασφαλίζετε

Την ανάθεση της προστασίας της υγείας σας (όπως και των αγαπημένων σας) σε εξειδικευμένα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, με την αξιοπιστία της Ατλαντικής Ένωσης, αποφεύγοντας τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν

Ειδικές Ασφαλίσεις| Ατλαντική Ένωση
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ASSISTANCE

Η Ατλαντική Ένωση σε συνεργασία με τη Mondial έχει δημιουργήσει για σας ένα εύχρηστο mobile application (για κινητά τηλέφωνα) μέσω του οποίου θα έχετε άμεσα κοντά σας εκπροσώπους της Οδικής Βοήθειας είτε σε περίπτωση βλάβης είτε σε περίπτωση ατυχήματος  

Ειδικές Ασφαλίσεις| Ατλαντική Ένωση
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Έχετε 10% επιπλέον έκπτωση εάν πληρώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας με ετήσιο τρόπο

Χρήσιμες Συμβουλές

  • Με κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας σας έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, δωρεάν ή σε προνομιακές τιμές

  • Το κόστος για την ασφάλιση οικοδομής κατοικίας ανέρχεται σε €95 το χρόνο για ένα σπίτι 80 τ.μ.; Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η κάλυψη κατά του κινδύνου σεισμού σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα

  • Με την επιλογή κάποιου από τα προγράμματα υγείας της Εταιρίας μας, εξασφαλίζετε την απευθείας πληρωμή από την ίδια των εξόδων ενδεχόμενης νοσηλείας σας σε ένα ευρύ δίκτυο 52 συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων πανελλαδικά; Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον ειδικές παροχές – προνόμια σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα

  • Η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών, που καλύπτει τις απαιτήσεις από πράξεις ή παραλείψεις του ιατρού και των βοηθών του, παρέχεται μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα καλύψεων, από € 50.000 μέχρι και € 1.000.000, με τετραετή παράταση της αναγγελίας προς την εταιρία του γεγονότος που προκαλεί την απαίτηση και όλα αυτά με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα;

  • Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για εξειδικευμένες ασφαλίσεις, όπως αστικής ευθύνης χειριστή drone (με βάση την υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 απόφαση της Υ.Π.Α. - 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016 ΦΕΚ), αστικής ευθύνης, κλοπής και ιδίων ζημιών ποδηλάτου, καθώς και ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

ΠΑΝΩ