Βασικές Καλύψεις

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €10.000
Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €10.000
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα έως €600
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα εξαιτίας ασθένειας (οξύ-επείγον περιστατικό) έως €300
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €1.500
Επαναπατρισμός Σε περίπτωση απώλειας ζωής έως €3.000 Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας – εισιτήριο επιστροφής έως €3.000
Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο έως €10.000 Υλικές Ζημιές ανά Ατύχημα έως €3.000

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 7454200 (Δευτέρα – Πέμπτη 8.30π.μ. – 16.30μ.μ. και Παρασκευή 8.30π.μ. – 15.30μ.μ.) ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: