Βασικές Καλύψεις

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €15.000
Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €30.000
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια και Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €50.000
Επαναπατρισμός Σε περίπτωση απώλειας ζωής Απεριόριστη Κάλυψη Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας παρέχεται εισιτήριο επιστροφής κατόπιν νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένου Covid-19)
Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο έως €50.000 Υλικές Ζημιές ανά Ατύχημα έως €5.000
Επιπλέον, παρέχονται οι καλύψεις της ταξιδιωτικής ασφάλισης όπως, Ιατρικές Συμβουλές, Επίσκεψη Συγγενών, Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου, Μεταβίβαση Μετρητών σε περίπτωση Κλοπής ή Απώλειας Χρημάτων και Ταξιδιωτικών Εγγράφων, Αποστολή Φαρμάκων κ.ά.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 7454200 (Δευτέρα – Πέμπτη 8.30π.μ. – 16.30μ.μ. και Παρασκευή 8.30π.μ. – 15.30μ.μ.) ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: