Ασφάλιση Οικογένειας| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Απλή Ασφάλιση Ζωής

Ασφαλιστικό προγράμμα για την προστασία και την εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων αλλά και τη δική σας

Βασικές Καλύψεις

Η ισχύς του συμβολαίου έχει περιορισμένη διάρκεια (πχ 10, 20 έτη). Το κεφάλαιο ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους, οποτεδήποτε συμβεί ο θάνατος του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. Δεκτή για ασφάλιση ηλικία είναι από 3 μηνών έως 60 ετών

Συμπληρωματικές Καλύψεις για άτομα από 18 ετών έως 60

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια
Θάνατος ή η Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (εντός ή εκτός νοσοκομείου) από Ατύχημα
Απώλεια Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια
Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου Συμβαλλομένου

Τι σας προσφέρει

  • Άμεση καταβολή του καθορισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους, σε περίπτωση απώλειας ζωής.
  • Παρέχει απλή αλλά πλήρη μορφή εξασφάλισης των δικαιούχων της ασφάλισης
  • Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων των αγαπημένων σας προσώπων, όπως τα παιδιά και κυρίως όταν αυτά είναι ανήλικα και τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου
  • Επιλογή του ποσού ασφάλισης, του διαστήματος ασφάλισης (με ελάχιστο τα 10 έτη) και σταθερά ασφάλιστρα
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: