Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Σύγχρονες ασφαλιστικές καλύψεις προστασίας από μικρά ή μεγάλα καθημερινά περιστατικά που μπορεί να έχουν δυσάρεστες ανατροπές για εμάς και την οικογένεια μας

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα
Νοσοκομειακό Επίδομα
Απώλεια Εισοδήματος
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: