Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πακέτο Καλύψεων Atlantic Max

Εμπιστευτείτε τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρει η Ατλαντική Ένωση και επιλέξτε το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
Προστασία bonus - malus
Πυρός & Πυρός από Τρομ. και κακόβουλες Ενέργειες
Ολική κλοπή
Μερική κλοπή
Φυσικοί κίνδυνοι
Ζημιές από χαλαζόπτωση (Απαλλαγή 300€/ατύχημα)
Ζημιές από Τρομ. Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Βανδαλισμούς, Κακόβουλες βλάβες τρίτων (απαλλαγή 150€ ανά περιστατικό μόνο στις ζημίες από κακόβουλες βλάβες τρίτων)
Προσωπικό ατύχημα
Νομική προστασία (κεφ. 3.000€)
Θραύση κρυστάλλων (κεφ. 1.200€)
Ενοικίαση αυτοκινήτου από ζημία Πυρός ή Ολικής/Μερικής Κλοπής ή Ιδίων Ζημιών
Α.Ε. Πυρός (Σωμ. Βλάβες & Υλ. Ζημιές Τρίτων έως 60.000€)
Ίδιες Ζημίες (απαλλαγή 150€, 300€, 450€, 600€ ή 900 €)
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις

Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
Ασφάλιση Κατοικιδίων
ΠΑΝΩ