Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πακέτο Καλύψεων Minimax

Εμπιστευτείτε τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρει η Ατλαντική Ένωση και επιλέξτε το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
Προστασία bonus - malus
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις

Νομική Προστασία
Θραύση Κρυστάλλων
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
Ασφάλιση Κατοικιδίων
ΠΑΝΩ